הוספת כפתור לאתר
whats app

איך שמים קישור לוטאטס אפ באתר שלך?1. שמים תמונה ומלל2. מקשרים אותם לכתובת: https://wa.me/+9725xxxxxxxxבאיקסים את הנייד שלכם ? ו... זהו כל הכבוד קישרתם